Zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich pod nazwą „eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności.

Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK
Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK, Osi priorytetowej: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Pobierz Zapytania OfertowePobierz Załącznik nr.1 wzór formularza ofertyPobierz Załącznik nr.2 wzór oświadczeniaPobierz Załącznik nr.3 wzór umowyPobierz Załącznik nr.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPobierz Załącznik nr.5 wzór klauzuli Poufności
Data publikacji: 23.11.2017
Data publikacji: 01.12.2017